Czym jest minimalne wynagrodzenie za pracę?

mikolaj2_fc4b6d714a.webp
Mikołaj Ossowski
wynagrodzenie za pracę.jpg
Opublikowano

Czym jest wynagrodzenie za pracę?

W obecnie obowiązującym porządku prawnym w Polsce nie funkcjonuje legalna definicja wynagrodzenia za pracę, co może powodować trudności z jego zrozumieniem. Aby określić czym tak naprawdę jest wynagrodzenie za pracę należy odnieść się do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1986 roku (III PZP 42/86), która stwierdza iż wynagrodzenie to świadczenie konieczne, o charakterze przysparzająco-majątkowym, które zakład pracy jest obowiązany wypłacać okresowo pracownikowi w zamian za wykonaną przezeń pracę, świadczoną na skutek wiążącego go z zakładem pracy stosunku pracy, odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości pracy. Ta definicja wynagrodzenia za pracę jest bardzo istotna w doktrynie z uwagi na pozycję i autorytet Sądu Najwyższego w Polsce.

Skąd wynika minimalne wynagrodzenie za pracę?

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, a więc powszechnie uważany za najważniejszy akt prawny w Polsce, w artykule 65 ust. 4 stwierdza iż: „Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa ustawa.” Należy zatem odnieść się do ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy, która z uwagi na to, że określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, stanowi również o tym kogo zadaniem jest określenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W artykule 10§2 k.p. stwierdza, że to „Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę.”

To kto w końcu ustala jego wysokość?

Mając na uwadze fakt, iż pojęcie „państwa” jest bardzo szerokie, sięgnijmy do ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z art. 2 wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego (tzw. Komisji Trójstronnej). Rada Ministrów w terminie do 15 czerwca każdego roku przedstawia Radzie Dialogu Społecznego m.in. propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym czy różne informacje dotyczące np. wskaźnika cen, przeciętnego wynagrodzenia oraz wydatków gospodarstw domowych. Następnie Rada Dialogu Społecznego ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji i informacji.

Ile obecnie wynosi wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalna stawka godzinowa?

Od dnia 1 stycznia 2022 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 3010 zł brutto, co stanowi 2209,56 zł netto („na rękę”). Ponadto wysokość minimalnej stawki godzinowej wynosi 19,70 zł brutto, co przekłada się na 17 zł netto. Dla porównania w 2019 roku minimalne wynagrodzenie brutto wynosiło 2250 zł, a w 2003 roku zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu 800 zł. 

Ocenę dotyczącą tego czy obecna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest słuszna pozostawiamy Wam drodzy czytelnicy, jednakże przy dokonywaniu oceny pamiętajcie o tym, iż ceny produktów koniecznych do życia oraz wysokość przeciętnych zarobków na przestrzeni lat znacząco się zmieniła.

 

W przypadku pytań Kancelaria Prawna i Mediacyjna SALUS pozostaje do Państwa dyspozycji w Gdyni, Redzie i Władysławowie, tel. 883 696 055, kontakt@prawo-mediacje.pl