Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty

michal_fix_1384e447f1.webp
Michał Klein
polisolokaty.jpg
Opublikowano

Polisolokaty, a właściwie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym miały być idealnym połączeniem ubezpieczenia i inwestycji. Rzeczywistość pokazała jednak, że polisolokaty nie były tak świetnym rozwiązaniem, za jakie je uważano.

 

Polisolokata to umowa ubezpieczenia, w której przynajmniej część składek jest inwestowana przez ubezpieczyciela na koszt i ryzyko ubezpieczonego.

 

Pod pozorem umowy ubezpieczenia, która miała być zabezpieczeniem na nieprzewidziane sytuacje życiowe, konsumenci nieświadomie decydowali się na inwestowanie w fundusze, co było obarczone ryzykiem, a wypowiedzenie umowy i próba otrzymania zwrotu kwot wpłaconych na poczet tej umowy wiązała się z pobraniem bardzo wysokich opłat likwidacyjnych.

 

Umowa ta jest połączeniem umowy ubezpieczenia na życie bądź dożycie oraz inwestowania w fundusze kapitałowe, ale ryzyko związane z inwestowaniem obciąża wyłącznie konsumenta (którym jest ubezpieczający). Klienci często nie zdawali sobie sprawy z charakteru tej umowy.

 

Oprócz ryzyka jakie związane jest z inwestowaniem w fundusze kapitałowe, drugim równie istotnym z punktu widzenia konsumentów problemem jest koszt rezygnacji z polisolokaty. Ten koszt często stanowił około 50 % wszystkich środków wpłaconych przez konsumenta (zdarzały się przypadki, gdy opłata likwidacyjna sięgała nawet 80%).

 

Dlatego polisolokaty są uważane za kolejny obok kredytów frankowych, produkt banków i towarzystw ubezpieczeniowych, który niekorzystnie wpływał na sytuację ekonomiczną konsumentów.

 

Jeżeli w latach 2008 – 2014 zawarłeś umowę ubezpieczenia z elementami inwestycyjnymi z jednym z następujących podmiotów (m.in. Skandia Życie TU S.A., AEGON TUnŻ S.A., Open Finance, TU Europa, Compensa, Generali Życie TU S.A.) to warto sprawdzić czy Twoja umowa to polisolokata.

 

W umowie polisolokaty część środków miała zapewniać ochronę na wypadek choroby lub śmierci, a część miała być przeznaczona na inwestycje. Jeżeli w treści umowy nie ma wyraźnej informacji o tym, jak dzielone są Twoje składki pomiędzy te cele, to może być to podstawa do stwierdzenia nieważności umowy.

 

Jeśli w umowie brakuje konkretnej kwoty (inaczej sumy ubezpieczenia), którą ubezpieczyciel ma wypłacić w przypadku choroby lub śmierci to również przemawia za uznaniem polisolokaty za nieważną.

 

Pamiętaj – jako konsument masz prawo wiedzieć jakie dokładnie świadczenie przysługuje CI zgodnie z zawartą umową, a ubezpieczyciel musi się z tego obowiązku wywiązać.

 

Uznanie opłaty likwidacyjnej za klauzulę niedozwoloną

Wypłata środków zgromadzonych na polisolokacie najczęściej wiąże się pobraniem bardzo wysokiej opłaty likwidacyjnej. W większości przypadków jako klient nie miałeś wpływu na treść tego postanowienia, którego konsekwencje są dla Ciebie negatywne. Dlatego możesz wskazywać, że postanowienia, które naruszają Twoje interesy ekonomiczne są klauzulami niedozwolonymi, a w związku z tym  ubezpieczyciel nie ma prawa ich stosować. Dzięki temu możesz odzyskać środki pobrane tytułem opłaty likwidacyjnej.

 

Wartość wykupu ubezpieczenia jako postanowienie abuzywne

Nie tylko opłata likwidacyjna może być uznana za klauzulę niedozwoloną. Wartość wykupu to jedno z istotnych świadczeń w ramach polisolokata. Najprościej można je określić jako kwotę pieniężną, którą otrzymujesz wówczas, gdy decydujesz się na rozwiązanie polisolokaty przed terminem jej zakończenia. 

Niedozwolona praktyka ubezpieczycieli polegała na tym, iż w umowach zastrzegali sobie możliwość pobrania nawet 100% wartości wykupu, jeśli zdecydowałbyś się na wcześniejsze rozwiązanie umowy. W efekcie prowadzi to do pozbawienia Cię całości środków wpłaconych w ramach polisolokaty.

 

W umowach polisolokat znaleźć można również wiele innych zapisów, na które konsumenci nie mieli wpływu, a szkodzą one ich szeroko rozumianym interesom, przez co mogą one zostać uznane za klauzule niedozwolone. Jeśli zawarliście podobną umowę, zapraszamy do kontaktu, abyśmy mogli przeanalizować Waszą sytuację! Kancelaria SALUS w Gdyni, Redzie i Władysławowie podpowie czy i jak możecie odzyskać pieniądze z polisolokat - tel. 883 696 055, e-mail: kontakt@prawo-mediacje.pl