Polski ład walczy z nielegalnym zatrudnieniem

IMG_8915_edytowany_19095cec6a.webp
Anna Lademan
nielegalne zatrudnienie.jpg
Opublikowano

Nielegalne zatrudnienie jest problemem, którego próby rozwiązania przypominają walkę z wiatrakami. Być może po rewolucyjnej zmianie w przepisach, proces wyeliminowania szarej strefy faktycznie zacznie nabierać rozpędu i przyniesie pożądane od lat efekty. Istotnym elementem zmian w tym zakresie jest wskazanie kto i  jakie poniesie konsekwencje z chwilą ujawnienia tego procederu.

Od 2022 roku po stwierdzeniu przez organ kontrolujący nielegalnego zatrudnienia to nie pracownik, a pracodawca poniesie wszelkie konsekwencje z tego wynikające. Zgodnie z nowymi przepisami, wartość pracy osoby nielegalnie zatrudnionej dolicza się do przychodów z działalności gospodarczej pracodawcy, co zapoczątkować może domino finansowych konsekwencji. Przychód przedsiębiorcy powstaje na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc jego stwierdzenia. Jednocześnie nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wypłat z tytułu nielegalnego zatrudnienia pracownika oraz opłaconych do ZUS składek naliczonych od wartości takiego wynagrodzenia, które dodatkowo w pełni obciążają wyłącznie w takiej sytuacji pracodawcę. Nie trzeba być specjalistą w zakresie podatków, żeby wiedzieć że doliczona wartość przychodów w połączeniu z brakiem możliwości zaliczenia do kosztów wydatków z tym związanych, może odbić się dość istotnie na końcowym rozliczeniu przedsiębiorcy. Po ujawnieniu takiej formy zatrudnienia pracodawca ma nie tylko obowiązek zapłaty podatku wraz z odsetkami od niewykazanych dochodów, ale w związku z uszczupleniem podatku będącym wynikiem nielegalnego zatrudnienia, podlega zgodnie z kodeksem karnym skarbowym (kks) odpowiedzialności karnej za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Powyższe może pociągnąć za sobą dalej idące konsekwencje chociażby, np. gdy przedsiębiorca skorzystał z ulgi dla klasy średniej i właśnie z racji doliczonych przychodów z niej „wypadł”, musi wpłacić do urzędu skarbowego całą kwotę otrzymanego podatku wynikającego z zastosowania tej ulgi. Pamiętajmy ponadto, że powyższe jest wskazaniem uregulowań wyłącznie na gruncie prawa podatkowego, a to nie jedyne przepisy które mają zastosowanie w tej sytuacji np. Inspekcja Pracy już zapowiedziała wzmożone kontrole i kary za nielegalne zatrudnienie w szarej strefie. Miejmy nadzieję, że takie zaostrzenia dadzą do myślenia pracodawcom zatrudniającym nielegalnie – nie będą już pozwalać sobie na tego typu działania.

 

Jeśli nurtują Państwa pytania i problemy związane z prawem podatkowym, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią SALUS: tel. 883 696 055, e-mail: kontakt@prawo-mediacje.pl. Nasi prawnicy czekają na Państwa w biurze w Redzie, Gdyni i Władysławowie.