prawo-bankowe.svg

Prawo bankowe, ubezpieczeniowe i podatkowe

  • przygotowywanie optymalizacji podatkowych, restrukturyzacja przedsiębiorstw mającą na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach podatkowych przed organami kontroli skarbowej
  • sporządzanie skarg administracyjnych i skarg kasacyjnych oraz reprezentowanie Klientów przed sądami w postępowaniach podatkowych
  • prowadzenie negocjacji z Bankami i reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa finansowego i bankowego
  • dochodzenie odszkodowań