prawo-handlowe.svg

Prawo handlowe i gospodarcze

  • tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego
  • opracowywanie umów/statutów spółek
  • doradztwo w bieżącej działalności, w tym przygotowanie i obsługa obrad zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek
  • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej
  • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności i optymalizacji wykorzystywanych form prawnych oraz podatkowych
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych
  • przygotowywanie i prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i likwidacyjnych