prawo-karne.svg

Prawo karne

  • prowadzenie spraw na etapie postę powania przygotowawczego policji i prokuratury
  • obrona oskarżonych w postępowaniu karnym i karno-skarbowym
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwy w wykonaniu kary
  • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
  • sporządzanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa
  • sporządzanie aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
  • prowadzenie spraw przed sądem w sprawach wykroczeniowych