Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

  • przygotowywanie i wdrażanie RODO
  • przygotowywanie i wdrażanie polityk bezpieczeństwa informacji i regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną
  • reprezentacja podczas kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w razie incydentu kompleksowa obsługa naruszenia ochrony danych