Prawo-pracy.svg

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • opracowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, o wspólnej odpowiedzialności za mienie powierzone, klauzul o zachowaniu tajemnicy, kontraktów menedżerskich oraz dotyczących telepracy i innych
  • sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania, opiniowanie systemów premiowania i wynagradzania pracowników i systemów ocen okresowych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa
  • bieżące porady w kwestiach związanych z prawem pracy m.in. ustaniem i modyfikacją stosunków pracy, naruszeniem zakazu konkurencji, ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa opracowywanie kompleksowych opinii prawnych w sprawach związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych
  • reprezentowanie w postępowaniach przez ZUS i ZER
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych