prawo-wlasnosci.svg

Prawo własności intelektualnej

  • pomoc prawna w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej
  • obrót znakami towarowymi i majątkowymi prawami autorskimi
  • tworzenie i opiniowanie umów o przeniesienie praw własności intelektualnej lub przemysłowej, licencji, sublicencji